Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΤΠΕ - Δ΄ Τάξη - Σύννεφα Λέξεων - Δραστηριότητα κατά του Ηλεκτρονικού Εκφοβισμού (E-Bullying) - Σχολικό Έτος 2015-2016

Τα Σύννεφα Λέξεων είναι ένας πολύ ωραίος και πρωτότυπος τρόπος να εκφράσουν οι μαθητές/τριες τη δημιουργικότητα τους για οποιοδήποτε θέμα θέλουν.

Σ' αυτή τη Δραστηριότητα οι μαθητές της Δ' τάξης συζήτησαν σχετικά με το θέμα του Ηλεκτρονικού Εκφοβισμού αφού προβλήθηκαν σχετικά βίντεο τα οποία αποτέλεσαν τροφή για σκέψη και συζήτηση. Οι μαθητές/τριες συζήτησαν γιατί συμβαίνει, ποια είναι τα αποτελέσματα του και οι συνέπειες του καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επίσης οι  ίδιοι οι μαθητές/τριες σκέφτηκαν πως πρέπει να συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλον  στο διαδίκτυο, ώστε να αποφέυγονται τέτοια φαινόμενα.

Εν συνεχεία οι θετικές έννοιες γύρω από την αντιμετώπιση του Ηλεκτρονικού εκφοβισμού καταγράφηκαν σε μία λίστα λέξεων και το ίδιο έγινε για τις αρνητικές έννοιες που αποτελούν συνέπειες του. Αυτές οι δύο λίστες λέξεων χρησιμοποιήθηκαν από κάθε ομάδα μαθητών/τριών προκειμένου να αποτυπώσουν μέσα από εικόνες - σύννεφα λέξεων τις σκέψεις τους για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού.

Για να δημιουργηθούν τα Σύννεφα Λέξεων χρησιμοποιήθηκε η ιστοσελίδα http://www.tagxedo.com.  Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις δημιουργίες των μαθητών/τρίων του Δ1 και του Δ2 του 8ου Ολοήμερου ΔΣ Σταυρούπολης.


Δ2 - Σύννεφα Λέξεων για Θετικές έννοιες για την αντιμετώπιση του Ηλεκτρονικού Εκφοβισμού


Δ2 - Σύννεφα Λέξεων για Αρνητικές έννοιες που αποτελούν συνέπειες του Ηλεκτρονικού Εκφοβισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια: