Σχολικά Έγγραφα, Προγράμματα και Δραστηριότητες


8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ:  
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - 17/11/2014
Βασικές αρχές συνεργατικής σχολικής ζωής

Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Για το σκοπό αυτό:

Προσπαθούμε να διαμορφώνουμε  εκείνο  το περιβάλλον  που  βοηθά  τον άνθρωπο να παραμένει ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Ο σεβασμός προς τον άλλον αποτελεί βασική αρχή συμπεριφοράς.

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή βίας και  ως ιδέας και ως πράξης, γιατί η βία  προσβάλλει βάναυσα με λόγια  και έργα τον  συνάνθρωπό μας,  τη συμμαθήτρια ή το συμμαθητή μας  και τον εξοντώνει  ψυχολογικά. Ο δημοκρατικός τρόπος συμπεριφοράς δίνει αξία στον άνθρωπο.

Το να είναι  κάποιος ευγενής δεν  του στερεί το  δικαίωμα με καθαρό λόγο  και επιχειρήματα να  είναι αυστηρός κριτής, τιμητής και να καταγγέλλει αυτόν που τον αδικεί.

Είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, για να απαιτούμε τα δικαιώματά μας.

Αυτοί που συμμετέχουν στη σχολική ζωή  έχουν  ουσιαστική  υποχρέωση να   προστατεύουν το σχολικό περιβάλλον.

Είμαστε  ευπρεπείς στην ενδυμασία μας και στην  κόμμωσή μας.

Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις  του σχολείου.

Δασκάλες, οι - Υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου

Η ευγενική παρουσία και συμπεριφορά της μαθήτριας και του  μαθητή στο προσωπικό του σχολείου είναι δεδομένη και αμφίδρομη.

Οι δασκάλες-οι, με την  υποστήριξη της διεύθυνσης, έχουν την ευθύνη,  την επιστημονική συγκρότηση και την  παιδαγωγική  επάρκεια,   για  να  επιλύουν    με  αγάπη,   κατανόηση  και,  όση  χρειάζεται αυστηρότητα τα προβλήματα που προκύπτουν.

Η απουσία δόλου και η ειλικρινής διάθεση  για συζήτηση είναι δεδομένη και επιδιώκουμε ο καθένας και η καθεμιά  από μας να   κυριαρχεί στη  συμπεριφορά μας η αγάπη  και η κατανόηση  και όχι το αίσθημα της επιβολής στους άλλους.

Ο σεβασμός, λοιπόν, που πηγάζει από την αντιμετώπιση του καθένα ως ξεχωριστής προσωπικότητας, είναι ανάγκη να επιδεικνύεται και από τη μαθήτρια και το μαθητή  προς τις δασκάλες/ους και το υπόλοιπο προσωπικό.

Δεν  ξεχνάμε  ότι, όπου  υπάρχει  συλλογική  δράση,  υπάρχουν  και κανόνες  και  οι  τελευταίοι  δεν κάνουν διακρίσεις. Οι κανόνες  μπαίνουν για  να μπορέσει η συλλογική δράση να είναι γόνιμη και ωφέλιμη προς  όλους.

Ως άνθρωποι  μπορεί κάπου να  κάνουμε λάθος.  Σημασία έχει η  αναγνώρισή του  και οι ειλικρινείς προσπάθειες για να μην επαναληφθεί.

Κάθε  τμήμα  τάξης  έχει  την-τον   υπεύθυνο εκπαιδευτικό  του  και  σε  αυτήν-όν απευθύνεται πρώτα  η μαθήτρια ή ο μαθητής σε κάθε δυσκολία για βοήθεια και συμβουλές.

Σε  κάθε περίπτωση,  αν υπάρχουν  προβλήματα που  δεν είναι  δυνατόν  να λυθούν στην τάξη με την- τον υπεύθυνο της τάξης, η διεύθυνση του σχολείου είναι πρόθυμη να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού.

Σέβομαι τους  συμμαθητές μου

Οι  σχέσεις  με  τους   συμμαθητές  διέπονται  από  τις  βασικές  αρχές  του   αλληλοσεβασμού  και εκτίμησης.

Αυτό  υπονοεί και  η  ίδια  η  λέξη συμμαθητής.  Συνάνθρωπος,  συνεργάτης  στη  μάθηση  και στη γνώση.  Με αξιοπρεπή  συμπεριφορά  που  σέβεται  την προσωπικότητα  του  άλλου,  με αμοιβαία εμπιστοσύνη, με συνεργασία, με αλληλοβοήθεια στην  ομαδική εργασία, αλλά και εκτίμηση της προσωπικής συνεισφοράς του καθένα και της καθεμιάς στον κοινό σκοπό και τους στόχους της σχολικής ζωής.

Η χαρά και το χαμόγελο ειλικρινούς φιλίας στον άλλο διαλύει παρεξηγήσεις και γεφυρώνει διαφορές.

Δραστηριοποιούμαι∙ δε μένω αμέτοχος στη σχολική ζωή-μαθαίνω συμμετέχοντας

Η σχολική ζωή χρειάζεται την  ενεργητική παρουσία μας και έχουμε την   ανάγκη να αισθανόμαστε συνδημιουργοί ενός θετικού κλίματος ζωής.

Τα  πολυποίκιλα  προγράμματα που  οργανώνει  και  διεκπεραιώνει  το σχολείο, κυκλοφοριακής αγωγής    περιβαλλοντικής αγωγής,   αγωγής  υγείας, γενικότερου  πολιτιστικού ενδιαφέροντος,   δίνουν  τη  δυνατότητα και  να παρουσιάσουμε  τις δικές  μας  δεξιότητες και  ταλέντα,  αλλά και  να  κάνουμε κοινωνούς  και  τους συμμαθητές μας.  Να γνωρίσουμε  τους ανθρώπους, τον  τόπο τους, την  κοινωνική τους  δομή, την πίστη και την τέχνη τους, τον πολιτισμό τους.


Προσέχουμε την εμφάνιση και τη γενικότερη παρουσία μας

Ας είναι κριτήριο για όλους το κοινώς παραδεκτό ευπρεπές.

Η  εμφάνιση-αμφίεση   των  μαθητών  μέσα  στο   Σχολείο  αποτελεί  εκδήλωση  του   δικαιώματος ανάδειξης της  προσωπικότητάς τους  και, κατά συνέπεια,  ανήκει στον  χώρο της  προσωπικής τους ευθύνης.  Η άσκηση,  όμως, αυτού  του  δικαιώματος περιορίζεται  από τα  όρια που  επιβάλλουν  η μαθητική ιδιότητα,  η «αντικειμενική» ευπρέπεια και  η ευρύτατη κοινωνική  αποδοχή. Σύμφωνα με αυτά,  οι μαθητές  έχουν  χρέος  να  αποφεύγουν τις  ακρότητες  και  κάθε τι  το  εξεζητημένο στην εμφάνιση (κόμμωση, ντύσιμο, κοσμήματα κ.τ.λ.).

Δεν προσερχόμαστε  στο μάθημα της  Φυσικής Αγωγής  χωρίς την αθλητική  φόρμα μας. Σε  αυτή την περίπτωση η δασκάλα του μαθήματος μπορεί να μην επιτρέψει τη συμμετοχή της μαθήτριας ή του μαθητή όπως επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία ΔΕΝ έχει προσκομισθεί συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή.

Όταν,   με καλοπροαίρετη   διάθεση των δασκάλων   και της  διεύθυνσης του σχολείου,  γίνονται προς τις-τους μαθήτριες-ές συστάσεις  με  διακριτικότητα  και  αλληλοσεβασμό,  είναι  ανάγκη   να  εισακούγονται, για  να  μη φτάνουμε στο σημείο της κλήσης των γονέων στο σχολείο.

Χρήματα και αντικείμενα

Ο  καθένας και  η  καθεμιά  έχει καθημερινά  μαζί  του ό,  τι  χρειάζεται  για τα  μαθήματα  και τις προγραμματισμένες  σχολικές  δράσεις  και  βεβαίως  δεν  μπορεί  να  γίνει  αποδεκτό  το  γεγονός κάποιος να φέρει απαγορευμένα και επικίνδυνα είδη στο χώρο του σχολείου, που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Να είμαστε προσεκτικοί ως προς την κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών  ή αντικειμένων αξίας που δεν  είναι απαραίτητα  στη σχολική  ζωή. Ο  καθένας είναι  υπεύθυνος  για τα  πράγματά του  και  το σχολείο  δεν φέρει  ευθύνη  για ενδεχόμενη  απώλεια.  Ιδιαίτερα να  γίνει  απόλυτα κατανοητό  ότι η κλοπή είναι ποινικό αδίκημα και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται, καθώς είναι μια βάναυση  αντιανθρώπινη συμπεριφορά.

Όταν ένα  τμήμα ευρίσκεται  στο χώρο  της γυμναστικής,  η αίθουσα διδασκαλίας θα  πρέπει να κλειδώνεται. Ο-η  υπεύθυνος  που  έχει οριστεί , θα παίρνει το κλειδί από  τον αρμόδιο, θα κλειδώνει την αίθουσα και  θα  φέρνει  το  κλειδί  πίσω  εκεί  που  το  παρέλαβε.  Μετά  το  μάθημα  της  γυμναστικής, θα παραλαμβάνει πάλι το κλειδί, θα ανοίγει την αίθουσα και θα επιστρέφει το κλειδί.

Εκ  του νόμου  απαγορεύεται    στον σχολικό  χώρο  η  κατοχή και  η  χρήση  κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών συσκευών  καταγραφής ήχου και  εικόνας.

Η-ο  υπεύθυνη-ος εκπαιδευτικός  του  τμήματος  μπορεί   να  πληροφορήσει  τους  μαθητές   του  για  τα παραπάνω λεπτομερέστερα.


Στον σχολικό μας χώρο γενικά

Φερόμαστε με κάθε σεβασμό, ώστε να διατηρείται η καθαριότητα παντού. Εξάλλου, γι’ αυτό υπάρχουν σε κάθε σημείο κάδοι για τα απορρίμματά μας.

Χρησιμοποιούμε τη στήλη ανακύκλωσης μπαταριών, ώστε να συμβάλλουμε στην καθαρότητα του  ευλογημένου φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι φυσικό να καταναλώνουμε τα τρόφιμά μας ή τους χυμούς και τα νερά μας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος,  και όχι  κατά τη  διάρκεια του μαθήματος,  και τις  συσκευασίες τους  τις πετάμε στην ανακύκλωση. Ειδική μέριμνα  συγκέντρωσης για τα πλαστικά καπάκια των μπουκαλιών  νερού, ώστε να επωφεληθούν ανάπηροι συνάνθρωποί μας.

Οι καθαρίστριες του  σχολείου κάνουν το παν, ώστε  το πρωί να ευρίσκεται το  σχολείο σε απόλυτη καθαριότητα. Επομένως,  η προσπάθειά  μας θα  πρέπει να είναι  διαρκής στην  ιδιαίτερη επιμέλεια που πρέπει  να δείχνουμε,  ώστε  η ρύπανση  να είναι  η λιγότερο  δυνατή. Οι μαθητές έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης στη διατήρηση της ευταξίας και του καθαρού περιβάλλοντος.

Όταν  χρησιμοποιούμε  την   αίθουσα  πληροφορικής,  το   εργαστήριο  φυσικών  επιστημών,  τους βιντεοπροβολείς και το  άλλο ηλεκτρονικό υλικό  του σχολείου, θα πρέπει  να είμαστε προσεκτικοί, ώστε, τηρώντας τα μέτρα  ασφαλείας, να αποφεύγεται οποιαδήποτε  ζημιά, που έχει αντίκτυπο στην ομαλή   συνέχεια   της    διαδικασίας   της   μάθησης.   Μετά   από    μας   άλλοι   συμμαθητές   θα χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό.

Η  ώρα διδασκαλίας  είναι  μια  ευχάριστη,  αμφίδρομη διαδικασία  μάθησης  και  επιβάλλεται από όλους να επιδεικνύουν  τον ανάλογο σεβασμό και προς  τους συμμαθητές που θέλουν  και πρέπει να μάθουν, αλλά και στον εκπαιδευτικό  που διδάσκει.

Οι σκόπιμες  αταξίες, ενοχλητικές  και προσβλητικές  παρεμβάσεις παραγράφουν το  δικαίωμα του συμμαθητή να μάθει και ως τέτοιου είδους πράξεις επιφέρουν κυρώσεις.

Από την αρχή της χρονιάς με την-τον υπεύθυνο εκπαιδευτικού του τμήματος καθορίζουμε  τη θέση μας στην τάξη η οποία δεν αλλάζει  παρά μόνο  μετά από συζήτηση,   συνεργασία και συμφωνία με την-τον  υπεύθυνο του τμήματος .

Στην  αίθουσα πολλαπλών  χρήσεων  οφείλουμε  να  τηρούμε  με ευλάβεια  κανόνες  σεβασμού  του άλλου, να μη κάνουμε θόρυβο  και να είμαστε καλοί θεατές και ακροατές, ώστε οι εκδηλώσεις να έχουν πραγματικό αντίκρισμα σε ανθρώπους πολιτισμένους.

Επίσης, στους  χώρους που  διεξάγεται το μάθημα  της φυσικής  αγωγής υπάρχει η  υποχρέωση να ακολουθούμε πιστά  τις οδηγίες των δασκάλων   μας  και να  προστατεύουμε   τον αθλητικού  εξοπλισμό.  Δεν  ρυπαίνουμε  τους χώρους  και  δεν παρενοχλούμε με οποιονδήποτε τρόπο τους άλλους.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές-περιβαλλοντικές, αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες

Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις δείχνουμε συμπεριφορά σεβασμού προς τους ανθρώπους και τα έργα  τους. Είμαστε  εκπρόσωποι   του  σχολείου μας  και  δεν εννοούνται  απρέπειες,  προσβολές  ή το χειρότερο  να συμβεί,  βανδαλισμοί  κάθε είδους.

 Ο  σεβασμός του προγράμματος στις εκπαιδευτικές επισκέψεις  είναι προϋπόθεση συμμετοχής της μαθήτριας-ητή.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί αφιερώνουν ένα κομμάτι του χρόνου τους για να υπάρξει η ευχαρίστηση της  επίσκεψης, επομένως  δεν  μπορούμε να  τους προσβάλλουμε  με την  ανάρμοστη συμπεριφορά  μας. Και   σε  αυτήν   την  περίπτωση   ισχύουν  οι   κανόνες   της αξιοπρεπούς σχολικής ζωής και κάθε παρεκτροπή προσβάλλει εμάς και το σχολείο μας.

Επιδεικνύουμε  ευγενική  συμπεριφορά  σε   κάθε  φάση  της  δραστηριότητάς  μας,  όπως   το  ίδιο απαιτούμε  από   τους  άλλους,   αφού  είναι   δεδομένο  ότι   όλες  οι   παραπάνω  δραστηριότητες εντάσσονται  στα  πλαίσια   της μαθησιακής  διαδικασίας,   όπου  συναντάμε  την κοινωνία και τους ανθρώπους της.

Προσέλευση και αποχώρηση

Είμαστε  υποχρεωμένοι   να  προσερχόμαστε  έγκαιρα   στο  σχολείο  και   πριν  το κτύπημα  του κουδουνιού (Άφιξη μαθητριών-μαθητών  από τις 08.00 έως τις 08.10)

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, και δεν υπάρχει λόγος παραμονής τους στο σχολείο (ανακοινώσεις, επικοινωνία, διοικητική εξυπηρέτηση, συνεργασία με το κυλικείο κ.λ.π. ) αποχωρούν μόλις αρχίσει η πρωινή προσευχή των παιδιών.

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στη γραμμή τους, στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Δεν μπορούμε  να μένουμε  μέσα στην τάξη  πριν την  πρωινή προσευχή. Κατά την  πρωινή προσευχή   υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις για τη σχολική ζωή και πρέπει όλοι να λαμβάνουμε γνώση.

Μετά το κτύπημα  του κουδουνιού που σημαίνει λήξη διαλείμματος δεν καθυστερούμε  να μπούμε στην τάξη.  Είναι σημαντικός  λόγος  να μη  μας  δεχτεί η-ο εκπαιδευτικός  στο μάθημά  του  και να μας  παραπέμψει στη διεύθυνση του σχολείου, και όταν  αυτό γίνεται συστηματικά, σημαίνει  ότι αδιαφορούμε για το  μάθημα, για τους συμμαθητές  μας, για τη-το δασκάλα-δάσκαλό μας.

Η  κεντρική  καγκελόπορτα  του σχολείου   θα κλειδώνει δέκα (10) λεπτά μετά  το  κουδούνι. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης οι μαθητές κτυπούν το εξωτερικό κουδούνι, ανοίγεται η πόρτα και οι μαθητές αφού εξηγήσουν στο διευθυντή το λόγο της αργοπορίας  περνούν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας  αφού κτυπήσουν την πόρτα. Σε κάθε περίπτωση,   όταν η καγκελόπορτα δεν ανοίξει, οι αργοπορημένοι μαθητές  γίνονται δεκτοί όταν κτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα.

Η είσοδος και η έξοδος από την τάξη πρέπει να γίνονται με  ηρεμία και χωρίς απρόσεκτες κινήσεις, που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.

Απαγορεύεται αυστηρά:
Α) Η έξοδος  των μαθητών από  τους χώρους  του σχολείου  κατά τη  διάρκεια των μαθημάτων, εκτός αν συντρέχει κάποιος σοβαρός λόγος,  με ειδική άδεια από τη Δ/νση του Σχολείου  και με τη συνοδεία του γονέα-κηδεμόνα.
Β) Η είσοδος και η παραμονή γονέων αλλά και κάθε άλλου εξωσχολικού παράγοντα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.


Στα διαλείμματα ειδικότερα

Το διάλειμμα είναι για ξεκούραση και χαλαρότητα από την  ένταση του προηγηθέντος μαθήματος.

Κατά   τη  διάρκεια   του   διαλείμματος  βγαίνουμε   από   την  τάξη   και   τους   διαδρόμους  και οδηγούμαστε  στην  αυλή. 

Φυσικό  είναι μετά  το  μάθημα  να  έχει πεινάσει  κάποιος! Φυσικά  πολιτισμένο   επίσης  είναι  να κρατούμε στο κυλικείο μια σειρά και να περιμένουμε υπομονετικά τη δική μας.

Εννοείται  ότι  δεν  χρησιμοποιούμε  βία στη  συμπεριφορά  μας.  Δεν  εξυβρίζουμε  κάποιον  ούτε προσπαθούμε  να  φερθούμε αναξιοπρεπώς  σε  κάποιον  συμμαθητή  μας.  Η χυδαιότητα  δεν  μας ταιριάζει και σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος είναι αναγκαίος.

Δεν  επιτρέπονται παιχνίδια  που  θέτουν  σε κίνδυνο  την  ακεραιότητα  των συμμαθητών  μας,  δεν ανεβαίνουμε στα περβάζια των παραθύρων  ούτε αποτολμούμε έξοδο από αυτά και  δεν επιτρέπεται η χρήση δερμάτινης μπάλας στην αυλή του σχολείου. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε είδους μπάλας σε χώρους εντός του κτιρίου.

Σε οποιαδήποτε  περίπτωση υπάρχουν  εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί  στο κτίριο και στην  αυλή και  στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για κάποιο πρόβλημα.


Οι επιμελητές

Ορίζονται ανά εβδομάδα από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημιά στην τάξη ενημερώνουν τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.

Οι  επιμελητές φροντίζουν  να  ανοίγουν τα  παράθυρα,  για να  αερίζεται  ο χώρος  στο  διάλειμμα, καθαρίζουν  τον πίνακα  και προσέχουν  τα  πράγματα των  συμμαθητών  τους, αφού  οι τελευταίοι κατά τη διάρκεια του διαλείμματος έχουν αποχωρήσει με ενέργειες του διδάσκοντα

Δεν  επιτρέπουν  σε  κανένα  συμμαθητή  τους  την παραμονή  στην  αίθουσα,  κατά  το  διάλειμμα. Σε  περίπτωση βροχής οι  μαθητές παραμένουν στους διαδρόμους του σχολείου.

 Διαγωγή, πειθαρχικός έλεγχος και κυρώσεις

Η διαγωγή έχει  να κάνει με την πειθαρχία  Είναι  φυσικό  μέσα  στην  παιδαγωγική διαδικασία να  διαπράττεται το  λάθος και  όλοι να  έχουμε υποπέσει  σε τέτοια.  Παρ’ όλα αυτά,  η παραβατική συμπεριφορά δεν μπορεί να αγνοηθεί και έχουμε υποχρέωση όλοι να  προσπαθούμε να τηρούμε τους αναγκαίους κανόνες συμβίωσης, αφού  στόχος μας είναι να είμαστε επωφελείς για τον εαυτό μας και  την κοινωνία στην οποία  εντασσόμαστε. Και βέβαια  υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος ως βοήθεια από αγάπη και όχι  ως εξόντωση από μοχθηρία και  κακία και επομένως  ο εκάστοτε  πειθαρχικός έλεγχος  είναι ανάλογος προς το παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει  μία μαθήτρια ή ένας μαθητής.

Eπιτακτική και σκόπιμη κρίνεται η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και η επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις όπου η παραβατική συμπεριφορά ορισμένων μαθητών εκδηλώνεται σε πυκνό χρόνο και με αμείωτη ένταση.

Σε κάθε περίπτωση το κανονιστικό πλαίσιο της τάξης διαμορφώνεται μετά από εξαντλητικό διάλογο και μέσα από σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας – εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Αυτό προϋποθέτει αφενός το διάλογο εκπαιδευτικού–μαθητών και αφετέρου τη διαβούλευση του εκπαιδευτικού με τους γονείς κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε μαθητές και γονείς να είναι όχι απλά ενήμεροι για το «γράμμα και το πνεύμα του νόμου» αλλά και συνδιαμορφωτές του. Έτσι θα αποφεύγεται κι η οποιαδήποτε παρεξήγηση κατά την αντιμετώπιση των πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Αναφορικά με το περιεχόμενο του κανονιστικού πλαισίου και το είδος των κυρώσεων, με ευθύνη του εκπαιδευτικού λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια ώστε αυτά να βασίζονται στις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ισότητας, να είναι συμβατά με τη Χάρτα του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να ακολουθούν τα πορίσματα της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήμης που θέτει ως ζητούμενο του πειθαρχικού ελέγχου την καλλιέργεια και ανάπτυξη της αυτορρύθμισης της μαθητικής συμπεριφοράς μέσα στα πλαίσια του παιδαγωγικού συμβολαίου κι όχι την άβουλη συμμόρφωση του μαθητή «προς τας υποδείξεις» της αυθαίρετης δασκαλικής εξουσίας.


Οι γονείς

Πρέπει να ενημερωνόμαστε τακτικά από τις-τους εκπαιδευτικούς του τμήματος για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού μας σε ημέρες και ώρες που έχουν ορίσει.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε τις-τους εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο φοιτά το παιδί μας για κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά την σωματική και ψυχική του υγεία.

Δεν έχουμε δικαίωμα να νουθετούμε ή να επιπλήττουμε κάποιο παιδί πλην του δικού μας στο χώρο του σχολείου. Αρμόδιοι γι’ αυτό είναι οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου.

Απαγορεύεται η άσκηση σωματικής ή άλλης μορφής βίας ακόμη και στα παιδιά των οποίων έχουμε την επιμέλεια. Η διεύθυνση του σχολείου, εάν αντιληφθεί κακοποίηση ανηλίκου, είναι υποχρεωμένη να αναφέρει το γεγονός στην αστυνομία, στην εισαγγελία ανηλίκων και στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου.


Οι απουσίες

Η φοίτηση στο Δημοτικό είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου οι  απουσίες της μαθήτριας ή του μαθητή προφανώς οφείλονται στα  διάφορα  προβλήματα που μπορεί  να  αντιμετωπίσει  ο μαθητής,  ώστε  να δικαιολογούν την πρόσκαιρη  απουσία του από  το σχολείο. Επίσης, πρέπει  να γίνει κατανοητό ότι μαθήτρια-μαθητής που απουσιάζει παρουσιάζει κενά στην επίδοσή του και στη σχολική προσαρμογή. Σημειωτέον ότι από 01-01-2014 οι απουσίες των μαθητών καταχωρούνται στο σύστημα καταγραφής στοιχείων σχολικών μονάδων  My school του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την ημέρα της απουσίας της μαθήτριας ή του μαθητή ειδοποιείται η διεύθυνση του σχολείου για το λόγο της απουσίας. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό για λόγους ανωτέρας βίας η-ο εκπαιδευτικός της τάξης έρχεται σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς της-του για να ενημερωθεί  για το λόγο της απουσίας της μαθήτριας  ή του μαθητή.

Στην περίπτωση που κάποιο παιδί νοσήσει από μεταδοτικό νόσημα πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως το σχολείο (εκπ/κοί και δ/νση του σχολείου) για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Απουσίες πραγματοποιούνται για κάποιο σοβαρό λόγο και οφείλονται σε:
α) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή ασθένεια, που πιστοποιούνται με υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες (μέχρι 2 ημέρες).
β) ασθένεια πολλών ημερών, που πιστοποιείται με γνωμάτευση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ιδιωτική κλινική ή ιδιώτη γιατρό (πάνω από 3 ημέρες).

Τα  δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται στο σχολείο το πολύ 10 ημέρες  μετά την επιστροφή των μαθητών στο  σχολείο.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους ο μαθητής μπορεί να προαχθεί εφ’ όσον με σύμφωνη γνώμη του γονέα του υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του α΄ δεκαημέρου του Ιουνίου ή του α΄ δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου και η εξέταση αυτή είναι επιτυχής.
Αντί επιλόγου
Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής.


 Ο διευθυντής του σχολείου                                                Οι δασκάλες-οι

   Αθανασιάδης Θεόδωρος«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) – Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Στόχος των Πράξεων, που αφορούν σε ένα αρχικό, μεταβατικό, στάδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου (Σχολείο του 21ου αιώνα), είναι η εφαρμογή βασικών αρχών του Νέου Σχολείου στα υφιστάμενα Δημοτικά Σχολεία και ιδίως στα Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι δύο βασικές αρχές των Πράξεων είναι:
Α.  Η αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση, όχι μόνο εξοικειώνοντας τα παιδιά με τις τέχνες αλλά και χρησιμοποιώντας τις τέχνες ως διδακτικό εργαλείο και
Β. Η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας, ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ (αλλοδαπούς, μετανάστες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες).
Οι ανωτέρω αρχές αντικατοπτρίζονται στις ακόλουθες  Δράσεις:
1. H Δράση συνίσταται στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και ιδίως των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην Αισθητική Αγωγή. Για το σκοπό αυτό απασχολήθηκαν συνολικά 1.748 εκπαιδευτικοί ειδικότητας Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Θεατρικών Σπουδών και Δραματικής Τέχνης και υλοποιήθηκε επιτυχώς η δράση το σχολικό έτος 2010-2011.
2. Η Δράση συνίσταται στη στελέχωση, με εκπαιδευτικούς ΠΕ70, των Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π., που ιδρύουν στην Π/θμια Εκπαίδευση, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται σε Δημοτικά Σχολεία που εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή και παραμονή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η εν λόγω δράσης υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2011-2012, 2012-2013 και συνεχίζεται το σχολικό έτος 2013-2014.
Για την αξιολόγηση των ανωτέρω Δράσεων προβλέπεται έρευνα πεδίου μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Η Δράση που αφορά στην αξιοποίηση του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση αξιολογήθηκε από Ομάδα Αξιολόγησης και εξήχθησαν συμπεράσματα για τη συνέχιση της εφαρμογής της. Η Δράση που αφορά στην ομαλή και αποτελεσματική Ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας, πρόκειται να αξιολογηθεί το παρόν σχολικό έτος (συνεχής-on going  αξιολόγηση για το σχολικό έτος 2013-2014 και τελική έκθεση αποτίμησης για το συνολικό διάστημα υλοποίησης της δράσης)
 Δεν υπάρχουν σχόλια: