Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014Οι  μαθητές-τριες  του Δ1,  στο  μάθημα  της  Ε.Ζ., εργάστηκαν  ομαδοσυνεργατικά για  να  υλοποιήσουν  ένα  σχέδιο  εργασίας  με  θέμα  τη  διαφορετικότητα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΄΄ Η  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ΄΄

ΟΛΟΙ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ - ΟΛΟΙ  ΙΣΟΙ
Τάξη: Δ΄1         Σχ. Έτος: 2013-14
8ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
  ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΄΄ΟΛΟΙ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ-ΟΛΟΙ  ΙΣΟΙ΄΄

                              ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
·         Να αποκτήσουν οι μαθητές-τριες επίγνωση και αποδοχή των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ τους
·         Να προαγάγουν την αυτοεκτίμησή τους και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους
·         Να δουν θετικά τις ιδιαιτερότητες των «άλλων»
·         Να ξεπεράσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις με στόχο να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού ή φυλετικού ρατσισμού
·         Να έχουν αμερόληπτη συμπεριφορά απέναντι σε όλους
·         Να αποκτήσουν κίνητρα για συνεργασία και ομαδικότητα
·         Διδακτικοί στόχοι: εξάσκηση  στην  παραγωγή  γραπτού  λόγου  καθώς  και  στη χρήση  μορφών  προφορικού λόγου.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

       Κάποιες φορές στα σχολεία μας αντιμετωπίζουμε φαινόμενα ρατσισμού. Κάποια  παιδιά επηρεαζόμενα ίσως και από το οικογενειακό τους περιβάλλον και διαιωνίζοντας τις στερεοτυπικές αντιλήψεις, δε συνηθίζουν εύκολα να αποδέχονται τον «διαφορετικό» συμμαθητή τους-συνάνθρωπό τους.   Ακούμε στις τάξεις μας(πολλές  φορές και από παιδική επιπολαιότητα) φράσεις υποτιμητικές προς μία εθνότητα, ή λόγια προσβλητικά προς ορισμένους συμμαθητές, λόγω της καταγωγής τους ή το θρήσκευμά τους ή κάποια αναπηρία . Παίρνοντας  αφορμή  και  από  πραγματικά  περιστατικά  της  επικαιρότητας,  στα  οποία  είχαμε  στοιχεία ρατσιστικής  συμπεριφοράς,  ξενοφοβίας,  απόρριψης  κοινωνικών  ομάδων  κ.ά.  αλλά  και  από  συζητήσεις  μέσα  στην  τάξη  με  τα  παιδιά  για  σχετικά  θέματα (με  αφορμή  και  ενότητες  μαθημάτων) αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα σχέδιο εργασίας, το οποίο θα φέρνει τα παιδιά σε επαφή με την κάθε μορφής διαφορετικότητα, με  κύριους  στόχους  αυτούς που  αναφέρονται  παραπάνω.ΥΛΙΚΟ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΟΥΛΕΙΑ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ
      ΣΥΝΝΕΦΑ...ΛΕΞΕΩΝ  ΜΕ  ΘΕΜΑ  ΤΗ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΟΧΙ  ΣΤΟΝ  ΡΑΤΣΙΣΜΟ